Назив публикације: Вежбанка за географију за 5. разред основне школе - СВЕТ Свеска на 16 страница садржи шест поглавља: Увод; Васиона и земља; Географска карта; Планета Земља; Унутрашња грађа и рељеф земље; Ваздушни омотач земље. Поред немих карата Света у свесци су дата 22 задатка са упутством за решавање.
Издање: 2013.
Размер: -
Формат: 29 x 20 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 013811 -
Цена: РСД 80,00