Назив публикације: Вежбанка за географију за 6. разред основне школе - ЕВРОПА Свеска на 16 страница садржи четири поглавља: Увод; Планета Земља; Становништво и насеља на Земљи; Регионална географија Европе. Поред немих карата Света и Европе у свесци је дато 18 задатака са упутством за решавање.
Издање: 2013.
Размер: -
Формат: 29 x 20 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 011811 -
Цена: РСД 80,00