Назив публикације: Вежбанка за географију за 7. разред осн. шк. - ВАНЕВРОПСКИ КОНТИНЕНТИ Свеска на 32 странице садржи седам поглавља: Увод; Азија; Африка; Северна Америка; Јужна Америка; Аустралија и Океанија; Поларне области. Поред немих карата континената и делова континената у свесци је дато 39 задатака са упутством за решавање.
Издање: 2013.
Размер: -
Формат: 29 x 20 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 012811 -
Цена: РСД 80,00