Назив публикације: Виртуелни атлас - DVD издање Атлас садржи четири поглавља: Свет, Европа, Ваневропски континенти и Србија у којима су дате географске, политичке, тематске, туристичке и планинарске карте, као и 3D визуелизација терена.
Издање: 2013.
Размер: -
Формат: -
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 214721 -
Цена: РСД 660,00