Назив публикације: Географски атлас за пети, шести, седми и осми разред основне школе Атлас је израђен према наставном плану и програму за основну школу и садржи географске, политичке и тематске карте на којима је приказан свет, континенти, делови континената и Србија. Обогаћен је занимљивим статистичким подацима и приказом свих државних застава. На крају је индекс свих насељених места приказаних на картама.
Издање: 2013.
Размер: -
Формат: 23 x 30 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 001810 -
Цена: РСД 440,00