Srpski ćirilica
Kontakt: Telefon: (011) 2651 369, (011) 715 2615; Bulevar vojvode Mišića 39, Beograd; e-mail: kp@rgz.gov.rs

U skladu sa programom nastave geografije u osnovnim, srednjim školama i fakultetima izrađuju se fizičko-geografske karte, atlasi i vežbanke, u čijoj izradi učestvuju Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, profesori srednjih škola i ginmazija, kao i Zavod za zaštitu prirode Srbije i mnogi drugi.

U skladu sa programom nastave istorije u osnovnim i srednjim školama Republički geodetski zavod u saradnji sa Zavodom za udžbenike izrađuje istorijske karte koje obuhvataju period od Starog veka do XX veka. Autori istorijskih karata su poznati doktori istorijskih nauka i profesori Beogradskog univerziteta.

Republički geodetski zavod izrađuje široku lepezu turističkih i auto karata u analognom i elektronskom obliku koje se svake godine dopunjavaju novim sadržajem i novim kartama. Prema zahtevima naručioca mogu se uraditi i posebna izdanja u skladu sa potrebama naručioca.

Republički geodetski zavod izdaje stručne publikacije iza kojih stoje poznata imena profesora geodezije sa fakulteta i viših škola. U godini obeležavanja jubileja 175 godina geodetske delatnosti u Srbiji izdate su i dve monografije.

U Republičkom geodetskom zavodu, Sektor za topografiju i kartografiju radi tim posvećenih i visokokvalifikovanih državnih službenika koji će svojim savetima izaći u susret svakom Vašem zahtevu. Kartografske publikacije možete kupiti kao fizičko ili pravno lice. Sve publikacije možete naručiti poštom, putem e-mail-a, telefonom/faksom ili ličnim dolaskom u prostorije Republičkog geodetskog zavoda u ul. Bulevar vojvode Mišića 39 u Beogradu.

  Republički geodetski zavod © 2005-2013