Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.850.959

Број објеката: 4.787.196

  • стамбених: 2.091.126
  • помоћних: 1.844.740
  • осталих: 851.330

Број посебних делова: 1.167.222

  • станова: 970.662
  • пословних простора: 101.478
  • остало: 95.082

Број терета: 4.878.143
Број хипотека: 979.534

19.07.2019

Статистика упита

Укупан број упута: 181.807.085

Број упита јавни приступ: 176.702.841
Број упита регистрованих корисника: 5.104.244

Број активних корисника: 54

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2019