Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.819.347

Број објеката: 4.722.150

  • стамбених: 2.065.569
  • помоћних: 1.814.556
  • осталих: 842.025

Број посебних делова: 1.080.093

  • станова: 904.226
  • пословних простора: 93.637
  • остало: 82.230

Број терета: 4.739.022
Број хипотека: 1.023.126

22.07.2017

Статистика упита

Укупан број упута: 113.396.621

Број упита јавни приступ: 111.015.562
Број упита регистрованих корисника: 2.381.059

Број активних корисника: 264

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2017