Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.829.486

Број објеката: 4.739.769

  • стамбених: 2.072.989
  • помоћних: 1.822.073
  • осталих: 844.707

Број посебних делова: 1.103.153

  • станова: 921.886
  • пословних простора: 95.666
  • остало: 85.601

Број терета: 4.766.154
Број хипотека: 1.030.058

20.01.2018

Статистика упита

Укупан број упута: 126.896.305

Број упита јавни приступ: 124.023.382
Број упита регистрованих корисника: 2.872.923

Број активних корисника: 133

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2018