Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.823.987

Број објеката: 4.727.392

  • стамбених: 2.067.818
  • помоћних: 1.816.637
  • осталих: 842.937

Број посебних делова: 1.087.549

  • станова: 909.739
  • пословних простора: 94.119
  • остало: 83.691

Број терета: 4.743.882
Број хипотека: 1.020.606

22.09.2017

Статистика упита

Укупан број упута: 117.713.652

Број упита јавни приступ: 115.197.595
Број упита регистрованих корисника: 2.516.057

Број активних корисника: 1.029

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2017