Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.835.154

Број објеката: 4.759.005

  • стамбених: 2.080.471
  • помоћних: 1.831.284
  • осталих: 847.250

Број посебних делова: 1.127.393

  • станова: 940.474
  • пословних простора: 97.758
  • остало: 89.161

Број терета: 4.798.799
Број хипотека: 1.029.207

17.08.2018

Статистика упита

Укупан број упута: 146.063.248

Број упита јавни приступ: 142.503.342
Број упита регистрованих корисника: 3.559.906

Број активних корисника: 105

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2018