Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.839.891

Број објеката: 4.766.936

  • стамбених: 2.083.963
  • помоћних: 1.834.394
  • осталих: 848.579

Број посебних делова: 1.141.648

  • станова: 951.438
  • пословних простора: 98.846
  • остало: 91.364

Број терета: 4.812.654
Број хипотека: 1.022.142

07.12.2018

Статистика упита

Укупан број упута: 156.536.843

Број упита јавни приступ: 152.539.276
Број упита регистрованих корисника: 3.997.567

Број активних корисника: 910

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2018