Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.815.503

Број објеката: 4.713.180

  • стамбених: 2.060.831
  • помоћних: 1.811.847
  • осталих: 840.502

Број посебних делова: 1.060.747

  • станова: 889.259
  • пословних простора: 92.270
  • остало: 79.218

Број терета: 4.722.317
Број хипотека: 1.020.893

29.03.2017

Статистика упита

Укупан број упута: 105.336.225

Број упита јавни приступ: 103.221.631
Број упита регистрованих корисника: 2.114.594

Број активних корисника: 1.540

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2017