Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.846.703

Број објеката: 4.778.677

  • стамбених: 2.088.129
  • помоћних: 1.840.304
  • осталих: 850.244

Број посебних делова: 1.155.433

  • станова: 961.823
  • пословних простора: 100.452
  • остало: 93.158

Број терета: 4.810.835
Број хипотека: 977.595

12.04.2019

Статистика упита

Укупан број упута: 172.925.793

Број упита јавни приступ: 168.258.265
Број упита регистрованих корисника: 4.667.528

Број активних корисника: 2

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2019