Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.843.647

Број објеката: 4.774.222

  • стамбених: 2.086.465
  • помоћних: 1.838.185
  • осталих: 849.572

Број посебних делова: 1.149.831

  • станова: 957.611
  • пословних простора: 99.744
  • остало: 92.476

Број терета: 4.791.359
Број хипотека: 981.771

22.02.2019

Статистика упита

Укупан број упута: 164.801.703

Број упита јавни приступ: 160.494.005
Број упита регистрованих корисника: 4.307.698

Број активних корисника: 8

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2019