Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.826.938

Број објеката: 4.733.085

  • стамбених: 2.070.260
  • помоћних: 1.818.989
  • осталих: 843.836

Број посебних делова: 1.095.708

  • станова: 915.902
  • пословних простора: 94.987
  • остало: 84.819

Број терета: 4.754.304
Број хипотека: 1.020.914

18.11.2017

Статистика упита

Укупан број упута: 121.647.612

Број упита јавни приступ: 118.951.617
Број упита регистрованих корисника: 2.695.995

Број активних корисника: 497

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2017