Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.831.727

Број објеката: 4.748.421

  • стамбених: 2.076.326
  • помоћних: 1.826.230
  • осталих: 845.865

Број посебних делова: 1.113.698

  • станова: 929.764
  • пословних простора: 96.484
  • остало: 87.450

Број терета: 4.783.989
Број хипотека: 1.029.950

20.04.2018

Статистика упита

Укупан број упута: 135.991.144

Број упита јавни приступ: 132.830.783
Број упита регистрованих корисника: 3.160.361

Број активних корисника: 137

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2018