Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.811.771

Број објеката: 4.717.206

  • стамбених: 2.063.029
  • помоћних: 1.812.921
  • осталих: 841.256

Број посебних делова: 1.070.334

  • станова: 896.792
  • пословних простора: 92.992
  • остало: 80.550

Број терета: 4.731.663
Број хипотека: 1.021.050

27.05.2017

Статистика упита

Укупан број упута: 109.770.409

Број упита јавни приступ: 107.527.669
Број упита регистрованих корисника: 2.242.740

Број активних корисника: 69

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2017