Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.852.975

Број објеката: 4.792.557

  • стамбених: 2.092.938
  • помоћних: 1.847.729
  • осталих: 851.890

Број посебних делова: 1.174.262

  • станова: 975.675
  • пословних простора: 102.013
  • остало: 96.574

Број терета: 4.914.697
Број хипотека: 984.031

13.09.2019

Статистика упита

Укупан број упута: 185.687.205

Број упита јавни приступ: 180.311.260
Број упита регистрованих корисника: 5.375.945

Број активних корисника: 80

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2019