Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.837.484

Број објеката: 4.761.701

  • стамбених: 2.081.977
  • помоћних: 1.831.920
  • осталих: 847.804

Број посебних делова: 1.135.227

  • станова: 946.497
  • пословних простора: 98.256
  • остало: 90.474

Број терета: 4.811.372
Број хипотека: 1.026.391

19.10.2018

Статистика упита

Укупан број упута: 151.818.816

Број упита јавни приступ: 148.028.336
Број упита регистрованих корисника: 3.790.480

Број активних корисника: 16

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2018