Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.832.671

Број објеката: 4.754.072

  • стамбених: 2.078.472
  • помоћних: 1.829.034
  • осталих: 846.566

Број посебних делова: 1.120.723

  • станова: 935.175
  • пословних простора: 97.276
  • остало: 88.272

Број терета: 4.817.210
Број хипотека: 1.030.372

22.06.2018

Статистика упита

Укупан број упута: 141.464.930

Број упита јавни приступ: 138.081.397
Број упита регистрованих корисника: 3.383.533

Број активних корисника: 118

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2018