Катастар непокретности - knweb

Добродошли на интернет сервис еКатастар

Основно

Web апликација "еКатастар" представља интернет сервис који омогућава претраживање базе података катастра непокретности. База података представља централну базу података катастра непокретности у Републици Србији и формирана је преузимањем податка који се одржавају у службама за катастар непокретности Републичког геодетског завода.

Више о томе...

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.815.503

Број објеката: 4.713.180

  • стамбених: 2.060.831
  • помоћних: 1.811.847
  • осталих: 840.502

Број посебних делова: 1.060.747

  • станова: 889.259
  • пословних простора: 92.270
  • остало: 79.218

Број терета: 4.722.317
Број хипотека: 1.020.893

29.03.2017

Новости
Датум Наслов
21.12.2012 Преглед просторних података
27.08.2012 Сервис је јавно доступан на Интернет адреси katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic
05.10.2010 Подаци катастра непокретности за целу територију Републике Србије.
19.09.2008 Протокол између Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и РГЗ-а.
01.09.2008 Сарадња РГЗ-а и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Архива новости 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

 Републички геодетски завод 2008-2017