Катастар непокретности - knweb

Добродошли на Интернет сервис еКатастар

Основно

Web апликација "еКатастар" представља Интернет сервис који омогућава претраживање базе података катастра непокретности. База података представља централну базу података катастра непокретности у Републици Србији и формирана је преузимањем податка који се одржавају у службама за катастар непокретности Републичког геодетског завода.

Више о томе...
Новости
Датум Наслов
21.12.2012 Преглед просторних података
27.08.2012 Сервис је јавно доступан на Интернет адреси katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic
05.10.2010 Подаци катастра непокретности за целу територију Републике Србије.
19.09.2008 Протокол између Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и РГЗ-а.
01.09.2008 Сарадња РГЗ-а и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Архива новости 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.806.195

Број објеката: 4.696.170

  • стамбених: 2.050.198
  • помоћних: 1.809.442
  • осталих: 836.530

Број посебних делова: 1.015.438

  • станова: 853.845
  • пословних простора: 88.542
  • остало: 73.051

Број терета: 4.757.761
Број хипотека: 1.039.236

04.05.2016

 Републички геодетски завод 2008-2013