Катастар непокретности - knweb

Добродошли на Интернет сервис еКатастар

Основно

Web апликација "еКатастар" представља Интернет сервис који омогућава претраживање базе података катастра непокретности. База података представља централну базу података катастра непокретности у Републици Србији и формирана је преузимањем податка који се одржавају у службама за катастар непокретности Републичког геодетског завода.

Више о томе...
Новости
Датум Наслов
21.12.2012 Преглед просторних података
27.08.2012 Сервис је јавно доступан на Интернет адреси katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic
05.10.2010 Подаци катастра непокретности за целу територију Републике Србије.
19.09.2008 Протокол између Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и РГЗ-а.
01.09.2008 Сарадња РГЗ-а и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Архива новости 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.806.262

Број објеката: 4.698.361

  • стамбених: 2.051.648
  • помоћних: 1.809.462
  • осталих: 837.251

Број посебних делова: 1.022.411

  • станова: 859.185
  • пословних простора: 89.124
  • остало: 74.102

Број терета: 4.786.207
Број хипотека: 1.037.964

25.06.2016

 Републички геодетски завод 2008-2013